We can support in saving lives

We can't stop war or violence

Tactical medicine

Special Medics heeft Tactical Medic trainingen ontwikkeld die inspelen op de operationele behoefte van de huidige tijd. De Tactical Medic trainingen zijn samengesteld uit jarenlange ervaring van leden van Special Forces, Speciale Politie- en Diplomatieke beveiligingsdiensten. De trainingen zijn erop gericht de cursisten protocollair te trainen op het verrichten van de noodzakelijke levensreddende handelingen tijdens of vlak na gewelddadige incidenten. Sinds enige jaren hebben we ook met succes "Train de Trainer" modules geïmplementeerd, met dit systeem maakt men eigen personeel verantwoordelijk voor het sub-specialisme en zal men zowel auto-didactisch verder leren en indien gewenst door ons jaarlijks worden ge-update! Op deze momenten is het voor de civiele hulpdiensten vaak nog niet mogelijk de locatie te bereiken in verband met de onveiligheid.

Special Medics is daarnaast leverancier van een breed assortiment aan tactisch medische producten binnen de Benelux.

Casusmoment uit een succesvol "Train de Trainer" Tactical Medicine project. Een week na de eerste training aan eigen politiecollega's is een burger het leven gered met een door een politieagent geplaatste C-A-T Tourniquet.

homepage1

Producten

Massieve bloedingen & wondbehandeling

Airway

Breathing

Circulation

Trainingen

Alle huidige medische opleidingen in Nederland zijn ontwikkeld door professionals met enkel een wit medische achtergrond. In geen van deze opleidingen wordt rekening gehouden met het behandelen van gewonden onder nog potentieel gevaarlijke omstandigheden. Onze trainingen zijn ontwikkeld vanuit tactisch oogpunt waarbij tactisch en veilig handelen op de eerste plaats staat en het behandelen van de gewonden op de tweede plaats.

homepage1