Tactical Medicine

*Momenteel zijn onze trainingen alleen toegankelijk voor de vuurwapen dragende beroepen van de Nederlandse en Belgische overheid*

Het doel van onze organisatie is het uitleren van tactisch medische kennis en het leveren van de noodzakelijke producten behorende tot het nieuwe subspecialisme genaamd Tactical Medicine. Met inmiddels 10 jaar aan ervaring in deze trainingen proberen we voordurend nieuwe inzichten door te voeren. Het nieuwe Tactical Medicine subspecialisme is ontstaan na het inzicht dat medische trainingen meer inpasbaar moeten zijn binnen de tactische (bewapende) beroepen. Voor deze beroepen geldt echter dat een tactische beslissing bij het krijgen van gewonde teamleden vaak belangrijker is dan de eerste medische handelingen. Voorheen werden de tactische beroepen medisch onderwezen door instructeurs met louter medische ervaring. Zodoende bleek het medisch specialisme een geisoleerd specialisme dat geen rekening hield met de tactische omstandigheden. Leidinggevenden realiseren zich gelukkig steeds meer dat trainingen inpasbaar moeten zijn binnen het werkveld. Het kunnen functioneren onder stress is makkelijker wanneer mensen door hun training situaties leren herkennen en handzame producten tot hun beschikking hebben. De beschikbare tijd voor trainingen is vaak minimaal, dan werkt een "keep it simple" aanpak het beste!

Door de cursisten protocollair te trainen en tactische procedures te integreren in de cursus leert men de juiste handelingen te verrichten op het juiste moment.

tacticalmedicine1

Gedurende onze trainingen wordt iedere cursist de verantwoordelijkheid duidelijk gemaakt die ieder individu heeft om de tactisch medische kennis en vaardigheden te blijven oefenen en verbeteren, je moet klaar zijn voor de praktijk.

tacticalmedicine2

Door de cursisten protocollair te trainen en tactische procedures te integreren in de cursus leert men de juiste handelingen te verrichten op het juiste moment.