HAPMED Tourniquet Trainer

WEER LEVERBAAR MEDIO 2025. Tourniquets op de juiste manier aan leren leggen. Momenteel trainen hulpverleners het gebruik van tourniquets op zichzelf en anderen. Een reƫle gebruikersfout die zou kunnen inslijten is het niet strak genoeg aandraaien van de tourniquet door de begrenzende (pijn) reactie van diegene waarop geoefend wordt. De handeling zal ongemerkt in de "mussle memory" worden opgeslagen en in de praktijk van echte situaties kunnen leiden tot doorbloeden of veneus werkende tourniquets. Wij hebben al meerdere meldingen ontvangen dat dit in de praktijk van de civiele hulpverlening is gebeurd. Het zonder producttraining verstrekken van de tourniquet aan het personeel is in de meeste situaties de oorzaak.

Met de HAPMED tourniquet trainer als extra training zijn een aantal van gebruikersfouten uit te slijten door de cursist te laten realiseren waar een goed aangelegde tourniquet aan moet voldoen. In de eerste plaats moet de tourniquet aangetrokken worden totdat nauwlijk twee tot drie vingertoppen nog onder de band kunnen komen. In de tweede plaats moet worden doorgedraaid aan het staafje tot de circulatie onder de geplaatste tourniquet stopt, in de meeste situatie is dit na drie slagen (C-A-T Tourniquet).

Hulpverleners moeten zich goed realiseren dat men het aanleggen van een tourniquet onder alle omstandigheden moet kunnen, in het donker, in lastige posities, met slecht of zelfs zonder zicht, zonder na te denken, ook op zichzelf, in seconden etc.

De cursist kan zelf op de monitor van de trainer of middels de app op de smartphone zien of hij op de juiste wijze een tourniquet aanlegt wanneer genoeg compressie wordt geregistreerd.